Integriteitsbeleid

Gedragsregels

Scoutinggroep Van Woesik volgt het huishoudelijk reglement (HHR) van Scouting Nederland. Hierin zijn een aantal algemene bepalingen opgenomen over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. In het HHR staat dat elk vermoeden van grensoverschrijdend gedrag moet worden gemeld aan het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland.

Landelijk servicecentrum Scouting Nederland
Telefoonnummer 033-496011

Wij volgen de onderstaande omgangsregels welke van kracht zijn op iedereen binnen onze vereniging:

 1. Ik accepteer en respecteer anderen zoals zij zijn en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die anderen aangeven.
 3. Ik val anderen niet lastig.
 4. Ik berokken anderen geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer anderen niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig anderen niet en ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en ik raak anderen niet aan tegen hun wil.
 11. Ik geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en ik maak geen ongewenste opmerkingen over het persoonlijk leven of uiterlijk van anderen.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik de persoon ermee te stoppen. Als dat niet helpt, dan vraag ik de leiding om hulp.
 14. Ik help de anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degenen die zich daar niet aan houden erop aan en meldt dit zo nodig bij de leiding.
 15. Ik weet wie de vertrouwenspersoon is en hoe ik deze persoon kan bereiken, wanneer ik de behoefte heb om iets vertrouwelijks te bespreken.

Gedragscode Scouting Nederland
Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Scoutinggroep Van Woesik volgt deze gedragscode en bespreekt de code met alle (nieuwe) vrijwilligers.

Vertrouwenspersoon

Wim van der Ham is een aantal jaar binnen het bestuur actief geweest als praktijkbegeleider. Sinds het seizoen 2020-2021 heeft hij geen actieve rol meer binnen Van Woesik, en heeft hij zich beschikbaar gesteld als vertrouwenspersoon. In de Groepsraad van 20 mei 2021 is hij officieel benoemd tot vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersoon
Tel: 06-20025337
Email: wvanderham@ziggo.nl