Contributie

De contributies voor het seizoen 2022/2023

De Bevers: € 150
De Welpen: € 170

De Junioren : € 215 (inclusief verplichte huur redvesten)

De Zeeverkenners: € 225(inclusief verplichte huur redvesten)

De Wilde Vaart: € 253(inclusief verplichte huur redvesten)

De Stam: € 110 (niet leiding), € 75 (leiding)

 

Kosten voor één week kamp (in de eerste week van de zomervakantie):

De Welpen: € 110 per week

De Junioren: € 110 per week

De Zeeverkenners: € 110 per week

De Wilde Vaart: € 110 per week

 

Met vragen kunt u terecht bij onze penningmeester.

 

IBAN: NL37INGB0000591151
t.n.v. Van Woesikgroep
WASSENAAR

 

Voor de betaling van de contributie en het geld voor het zomerkamp kunt u eventueel een financiële ondersteuning krijgen.

Binnen Wassenaar kennen wij de ‘Stichting Leergeld Wassenaar’. Deze stichting wil kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, de kans bieden om ook deel te nemen.

 

Wilt u meer informatie? Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met de ‘Stichting Leergeld Wassenaar':

Telefoon: 06-40753439
E-mail: info@leergeldwassenaar.nl
Website: www.leergeld.nl/wassenaar