Van Woesikgroep

Oprichting
Scouting Nederland is een landelijke organisatie voor jongens en meisjes die in 1973 het licht zag. Zij werd gevormd door vier landelijke verenigingen –twee voor jongens en twee voor meisjes- die allen het spel van verkennen speelden. Lord Baden Powell was degene die aan het begin van de twintigste eeuw in Engeland de basis wist te leggen voor wat een internationale organisatie voor jongens zou worden. Zijn vrouw –Lady Baden Powell- nam dit initiatief in 1920 over voor de meisjes. Sinds 1910 kent Nederland zijn eerste groepen.

De Van Woesikgroep bestaat als erkende groep vanaf 15 februari 1961. De voorloper van de groep in de vorm van de Zwarte Dassenbak Zeerobben werd al op 1 oktober 1959 opgestart. De groep is genoemd naar Pastoor van Woesik, die gedurende zijn leven heel veel voor de jeugd heeft betekend. Als diocesaan aalmoezenier maakte hij al deel uit van het Nederlandse contingent dat aan de Jamboree in 1933 in Hongarije mocht deelnemen. Ook in Wassenaar heeft hij tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog kans gezien om zowel het jeugdwerk alsook het onderwijs vooruit te helpen. De Van Woesikgroep heeft op veel verschillende plekken gezeten en huist sinds 15 september 1984 in haar onderkomen aan de Van Duivenvoordelaan 560 te Wassenaar, ’t Woeshoês genaamd.

De speltakken
De Van Woesikgroep heeft zes speltakken: de Bevers, de Welpen, de Junioren, de Zeeverkenners, de Wilde Vaart en de Stam. Elke speltak heeft zijn eigen thema. De Bevers bezoeken Hotsjietonia waar de leukste vrienden wonen. De Welpen leren veel van de dieren uit de jungle. De Junioren wisselen het land af met het water, en leren onder andere zeilen! De Zeeverkenners zijn het liefst op het water. In de zomer zeilen ze op de Kaag. In de winter zijn ze ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de vletten, maar ook doen ze uitdagende spellen tussendoor. Bij de Wilde Vaart ga je leren hoe je opkomsten voor elkaar maakt en groei je naar leiding toe. Onze Junioren, Zeeverkenners en Wilde Vaart doen ook elk jaar mee aan Kaagcup, regionale zeilwedstrijden. De Stam is onze speltak voor (oud-)leden boven de 18 jaar.

Gezamenlijke activiteiten
De leden hebben niet altijd te maken met hun eigen speltak. Wij proberen ook uitdagende activiteiten te verzinnen, waar de hele groep aan meedoet. Het accent ligt wel bij het buitenleven. Denk aan hutten bouwen, de duinen in, naar de brandweer, speurtochten volgen, een survivalweekend overleven, een kampvuur bouwen….. Je kunt het zo gek niet bedenken of we doen het!